Валик разбивочный алюминиевый

Aluminum Long Groove (Paddle) Quick Releaseя

Продукт

872 Aluminum Long Groove (Paddle) Quick Releaseяesmfg105
772 Aluminum Long Groove (Paddle) Quick Changeesmfg105
572 Aluminum Long Groove Deluxeesmfg105
472 Aluminum Long Groove(Paddle) Standardesmfg105
372 Paddle Aluminum Detail Rolleresmfg105

Plastic Handle Wood Handle

872A 060200 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 51 mm) 872M 060200
872A 060300 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1x 76 mm) 872M 060300
872A 060400 1/2″ Diameter x 4″ Long (15.1 x 101 mm) 872M 060400
872A 060450 1/2″ Diameter x 4.5″ Long (15.1 x 114) 872M 060450
872A 060500 1/2″ Diameter x 5″ Long (15.1 x 127) 872M 060500
872A 060600 1/2″ Diameter x 6″ Long (15.1 x 152 mm) 872M 060600
872A 075200 3/4″ Diameter x 2″ Long (18.5 x 51 mm) 872M 075200
872A 075300 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 76 mm) 872M 075300
872A 075400 3/4″ Diameter x 4″ Long (18.5 x 101 mm) 872M 075400
872A 075450 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) 872M 075450
872A 075500 3/4″ Diameter x 5″ Long (18.5 x 127) 872M 075500
872A 075600 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) 872M 075600
872A 100200 1″ Diameter x 2″ Long (25 x 51 mm) 872M 100200
872A 100300 1″ Diameter x 3″ Long (25 x 76 mm) 872M 100300
872A 100450 1″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 114 mm) 872M 100450
872A 100600 1″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) 872M 100600
Blue Plastic Handle Black Plastic Handle
772A 060200 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 51 mm) 772N 060200
772A 060300 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1 x 76 mm) 772N 060300
772A 060400 1/2″ Diameter x 4″ Long (15.1 x 101 mm) 772N 060400
772A 060500 1/2″ Diameter x 5″ Long (15.1 x 127 mm) 772N 060500
772A 060600 1/2″ Diameter x 6″ Long (15 x 152 mm) 772N 060600
772A 075300 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 75 mm) 772N 075300
772A 075450 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) 772N 075450
772A 075600 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) 772N 075600
772A 075900 3/4″ Diameter x 9″ Long (18.5 x 228 mm) 772N 075900
772A 100300 1″ Diameter x 3″ Long (25 x 75 mm) 772N 100300
772A 100450 1″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 114 mm) 772N 100450
772A 100600 1″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) 772N 100600
Blue Handle Wood Handle
572A 037150 3/8″ Diameter x 1.5″ Long (9.6 x 38 mm) 572M 037150
572A 037300 3/8″ Diameter x 3″ Long (9.6 x 76 mm) 572M 037300
572A 037450 3/8″ Diameter x 4.5″ Long (9.6 x 114 mm) 572M 037450
572A 037600 3/8″ Diameter x 6″ Long (9.6 x 152mm) 572M 037600
572A 060200 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 50 mm) 572M 060200
572A 060300 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1 x 76 mm) 572M 060300
572A 060450 1/2″ Diameter x 4.5″ Long (15.1 x 114 mm) 572M 060450
572A 060600 1/2″ Diameter x 6″ Long (15.1 x 152 mm) 572M 060600
572A 075200 3/4″ Diameter x 2″ Long (18.5 x 50 mm) 572M 075200
572A 075300 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 76 mm) 572M 075300
572A 075450 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) 572M 075450
572A 075600 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) 572M 075600
572A 075900 3/4″ Diameter x 9″ Long (18.5 x 228 mm) 572M 075900
572A 100200 1.2″ Diameter x 2″ Long (25 x 50 mm) 572M100200
572A 100300 1.2″ Diameter x 3″ Long (25 x 76 mm) 572M100300
572A 100450 1.2″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 114 mm) 572M100450
572A 100600 1.2″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) 572M100600
572A 100900 1.2″ Diameter x 9″ Long (25 x 228 mm) 572M100900
572A 200300 2″ Diameter x 3″ Long (48 x 76 mm) 572M 200300
572A 200600 2″ Diameter x 6″ Long (48 x 152 mm) 572M 200600
572A 200900 2″ Diameter x 9″ Long (30 x 228 mm) 572M 200900
Deluxe Blue Handle Black Handle
472A 060200 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 51 mm) 472N 060200
472A 060300 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1 x 76 mm) 472N 060300
472A 060400 1/2″ Diameter x 4″ Long (15.1 x 101 mm) 472N 060400
472A 060500 1/2″ Diameter x 5″ Long (15.1 x 127 mm) 472N 060500
472A 060600 1/2″ Diameter x 6″ Long (15.1 x 152 mm) 472N 060600
472A 075200 3/4″ Diameter x 2″ Long (18.5 x 51 mm) 472N 075200
472A 075300 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 76 mm) 472N 075300
472A 075400 3/4″ Diameter x 4″ Long (18.5 x 101mm) 472N 075400
472A 075450 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) 472N 075450
472A 075500 3/4″ Diameter x 5″ Long (18.5 x 127 mm) 472N 075500
472A 075600 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) 472N 075600
472A 075700 3/4″ Diameter x 7″ Long (18.5 x 178 mm) 472N 075700
472A 075900 3/4″ Diameter x 9″ Long (18.5 x 228 mm) 472N 075900
472A 100200 1.2″ Diameter x 2″ Long (25 x 51 mm) 472N 100200
472A 100300 1.2″ Diameter x 3″ Long (25 x 76 mm) 472N 100300
472A 100450 1.2″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 127 mm) 472N 100450
472A 100600 1.2″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) 472N 100600
472A 100900 1.2″ Diameter x 9″ Long (25 x 228 mm) 472N 100900
472A 200300 2″ Diameter x 3″ Long (50.8 x 76 mm) 472N 200300
472A 200450 2″ Diameter x 4.5″ Long (50.8x 114 mm) 472N 200450
472A 200600 2″ Diameter x 6″ Long (5.8 x 152 mm) 472N 200600
472A 200900 2″ Diameter x 9″ Long (5.8 x 228 mm) 472N 200900
Aluminum Desription
310A/N037100 3/8 Dia. x 1” Lg. Long Groove
310A/N037100 3/8 Dia. x 1.5” Lg. Long Groove
310A/N037200 3/8 Dia. x 2” Lg. Long Groove
310A/N037300 3/8 Dia. x 3” Lg. Long Groove
310A/N037400 3/8 Dia. x 4” Lg. Long Groove
310A/N037400 3/8 Dia. x 4.5” Lg. Long Groove
310A/N037500 3/8 Dia. x 5” Lg. Long Groove