Валик прикаточно-разбивочный алюминиевый

Продукт

876 Aluminum Hybrid (Slotted Paddle) Quick Releaseesmfg102
776 Aluminum Hybrid (Slotted Paddle) Quick Changeesmfg102
576 Aluminum Hybrid (Slotted Paddle) Deluxeesmfg102
476 Aluminum Hybrid(Slotted Paddle) Standardesmfg102
376 Slotted Paddle Alum.(Hybrid) Detail Rolleresmfg102

Plastic Handle Wood Handle

876A 060200 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 51 mm) 876M 060200
876A 060300 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1x 76 mm) 876M 060300
876A 060400 1/2″ Diameter x 4″ Long (15.1 x 101 mm) 876M 060400
876A 060450 1/2″ Diameter x 4.5″ Long (15.1 x 114) 876M 060450
876A 060500 1/2″ Diameter x 5″ Long (15.1 x 127) 876M 060500
876A 060600 1/2″ Diameter x 6″ Long (15.1 x 152 mm) 876M 060600
876A 075200 3/4″ Diameter x 2″ Long (18.5 x 51 mm) 876M 075200
876A 075300 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 76 mm) 876M 075300
876A 075400 3/4″ Diameter x 4″ Long (18.5 x 101 mm) 876M 075400
876A 075450 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) 876M 075450
876A 075500 3/4″ Diameter x 5″ Long (18.5 x 127) 876M 075500
876A 075600 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) 876M 075600
876A 100200 1.0″ Diameter x 2″ Long (25 x 51 mm) 876M 100200
876A 100300 1.0″ Diameter x 3″ Long (25 x 76 mm) 876M 100300
876A 100450 1.0″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 114 mm) 876M 100450
876A 100600 1.0″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) 876M 100600
Plastic Handle Wood Handle
776A 037200 3/8″ Diameter x 2″ Long (9.6 x 501 mm) 776N 037200
776A 037300 3/8″ Diameter x 3″ Long (9.6x 76 mm) 776N 037300
776A 037400 3/8″ Diameter x 4″ Long (9.6 x 101 mm) 776N 037400
776A 037500 3/8″ Diameter x 5″ Long (9.6 x 127 mm) 776N 037500
776A 060200 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 51 mm) 776N 060200
776A 060300 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1 x 76 mm) 776N 060300
776A 060400 1/2″ Diameter x 4″ Long (15.1 x 101 mm) 776N 060400
776A 060500 1/2″ Diameter x 5″ Long (15.1 x 127 mm) 776N 060500
776A 060600 1/2″ Diameter x 6″ Long (15 x 152 mm) 776N 060600
776A 075300 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 75 mm) 776N 075300
776A 075450 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) 776N 075450
776A 075600 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) 776N 075600
776A 100300 1″ Diameter x 3″ Long (25 x 75 mm) 776N 100300
776A 100450 1″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 114 mm) 776N 100450
776A 100600 1″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) 776N 100600
Plastic Handle Wood Handle
576A 037150 3/8″ Diameter x 1.5″ Long (9.6 x 38 mm) 576M 037150
576A 037300 3/8″ Diameter x 3″ Long (9.6 x 76 mm) 576M 037300
576A 037450 3/8″ Diameter x 4.5″ Long (9.6 x 114 mm) 576M 037450
576A 037600 3/8″ Diameter x 6″ Long (9.6 x 152mm) 576M 037600
576A 060200 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 50 mm) 576M 060200
576A 060300 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1 x 76 mm) 576M 060300
576A 060450 1/2″ Diameter x 4.5″ Long (15.1 x 114 mm) 576M 060450
576A 060600 1/2″ Diameter x 6″ Long (15.1 x 152 mm) 576M 060600
576A 075200 3/4″ Diameter x 2″ Long (18.5 x 50 mm) 576M 075200
576A 075300 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 76 mm) 576M 075300
576A 075450 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) 576M 075450
576A 075600 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) 576M 075600
576A 075900 3/4″ Diameter x 9″ Long (18.5 x 228 mm) 576M 075900
576A 100200 1.2″ Diameter x 2″ Long (25 x 50 mm) 576M100200
576A 100300 1.2″ Diameter x 3″ Long (25 x 76 mm) 576M100300
576A 100450 1.2″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 114 mm) 576M100450
576A 100600 1.2″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) 576M100600
576A 100900 1.2″ Diameter x 9″ Long (25 x 228 mm) 576M100900
576A 200300 2″ Diameter x 3″ Long (48 x 76 mm) 576M 200300
576A 200600 2″ Diameter x 6″ Long (48 x 152 mm) 576M 200600
576A 200900 2″ Diameter x 9″ Long (48 x 228 mm) 576M 200900
Deluxe Blue Handle Black Handle
476A 060200 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 51 mm) 476N 060200
476A 060300 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1 x 76 mm) 476N 060300
476A 060400 1/2″ Diameter x 4″ Long (15.1 x 101 mm) 476N 060400
476A 060450 1/2″ Diameter x 4.5″ Long (15.1 x 114 mm) 476N 060450
476A 060500 1/2″ Diameter x 5″ Long (15.1 x 127 mm) 476N 060500
476A 060600 1/2″ Diameter x 6″ Long (15.1 x 152 mm) 476N 060600
476A 075200 3/4″ Diameter x 2″ Long (18.5 x 50 mm) 476N 075200
476A 075300 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 76 mm) 476N 075300
476A 075400 3/4″ Diameter x 4″ Long (18.5 x 101 mm) 476N 075400
476A 075450 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) 476N 075450
476A 075500 3/4″ Diameter x 5″ Long (18.5 x 127 mm) 476N 075500
476A 075600 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) 476N 075600
476A 075900 3/4″ Diameter x 9″ Long (18.5 x 228 mm) 476N 075900
476A 100200 1.2″ Diameter x 2″ Long (25 x 51 mm) 476N 100200
476A 100300 1.2″ Diameter x 3″ Long (25 x 76 mm) 476N 100300
476A 100450 1.2″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 127 mm) 476N 100450
476A 100600 1.2″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) 476N 100600
476A 100900 1.2″ Diameter x 9″ Long (25 x 228 mm) 476N 100900
476A 200300 2″ Diameter x 3″ Long (50.8 x 76 mm) 476N 200300
476A 200450 2″ Diameter x 4.5″ Long (50.8x 114 mm) 476N 200450
476A 200600 2″ Diameter x 6″ Long (5.8 x 152 mm) 476N 200600
476A 200900 2″ Diameter x 9″ Long (5.8 x 228 mm) 476N 200900
Aluminum Desription
310A/N037100 3/8 Dia. x 1” Lg. Long Groove
310A/N037100 3/8 Dia. x 1.5” Lg. Long Groove
310A/N037200 3/8 Dia. x 2” Lg. Long Groove
310A/N037300 3/8 Dia. x 3” Lg. Long Groove
310A/N037400 3/8 Dia. x 4” Lg. Long Groove
310A/N037400 3/8 Dia. x 4.5” Lg. Long Groove
310A/N037500 3/8 Dia. x 5” Lg. Long Groove